Sposobów może być wiele - ważne - aby osiągnąć zamierzony cel w postaci wykrycia nieprawidłowości i znalezieniu ulepszeń. Skupię się na przedstawieniu sposobów dostępnych dla każdego i przy użyciu narzędzi ogólnodostępnych. 1). Przede wszystkim należy skorzystać z możliwości, które daje nam każdy komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową:

- obejrzeć kod strony w edytorze tekstowym i ewentualnie dokonać edycji (... każde wyeliminowanie nadmiarowej treści to już malutki sukces ... {dużo nadmiarowej treści powstaje przy generowaniu stron w aplikacjach, gdzie zapis jako strona html, jest tylko jedną z wielu funkcji}) {użycie: łatwe, zastosowanie: średnio trudne;}

{dalej podane przykładowe sposoby dotyczą przeglądarki Google Chrome}

- zobaczyć źródło tekstowe strony dostępne dla przeglądarki, w tym celu wystarczy wpisać przed adresem strony view-source: (to polecenie dostępne  jest także w menu pod prawym przyciskiem myszy) {użycie:łatwe, zastosowanie: łatwe;}

- zobaczyć za pomocą polecenia site: * wpisanego przed adresem naszej strony, co zostało przez Google zaindeksowane lub nie, na konto naszej strony {użycie:łatwe,...