Przejdź do treści

Oświetlenie LED – projekt i wykonanie

  • przez
świecąca półka

Nowoczesne instalacje oświetleniowe oparte na energooszczędnej technologii LED.

Projekt i wykonanie

Bezpieczne instalacje oświetleniowe (napięcie do 24V) do mebli, blatów kuchennych, półek szklanych, podświetlenia sufitów, wnęk itp.

Zajmuję się projektowaniem i wykonywaniem instalacji oświetleniowych w technologii LED – zarówno oświetleniowych jak i dekoracyjnych. Istnieje możliwość realizacji oświetlenia białego z regulowaną płynnie barwą świtała od białego ciepłego do białego zimnego oraz oświetlenia kolorowego RGB lub RGBW (mogę wykonać oświetlenie w praktycznie każdym kolorze).

Zajmuję się także przerabianiem oświetlenia halogenowego na LEDowe – co pozwala uzyskać nawet 20-krotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy takiej samej jakości oświetlenia.

W dalszej części zamieszczam informacje (te mniej znane) pomocne w samodzielnym wykonaniu projektu i instalacji.

Właściwie zaprojektowana instalacja oświetlenia LED.

Należy tak projektować instalacje LED aby jak najbardziej ograniczać prądy i długości przewodów oraz trzeba brać pod uwagę dużą wrażliwość diod na spadek napięcia zasilającego (np. dla napięcia 12V i mocy 12W natężenie płynącego prądu wynosi 1A, co przy długości przewodów 10m o przekroju 0,75mm² daje spadek napięcia 0,5V). Dlatego istotny jest odpowiedni dobór zasilania i zasilaczy – najlepiej ze stabilizacją napięciową. Ważne jest również dobranie odpowiedniej długości i przekrojów przewodów do płynącego w nich prądu. Jest to bardzo istotna sprawa, jednak niestety często zaniedbywana przez projektantów i/lub wykonawców. Zastosowanie niewłaściwych przewodów zazwyczaj kończy się problemami np. z niewłaściwą barwą światła, miganiem lub znacznym skróceniem żywotności elementów świecących, a w skrajnych przypadkach może być bardzo niebezpieczne i doprowadzić do pożaru lub poważnego uszkodzenia instalacji.

Zagadnienie – prawidłowego zaprojektowania i wykonania instalacji LED – jest szczególnie istotne dla nowoczesnych instalacji pracujących z modulacją PWM* (sterowniki RGB, ściemniacze, zasilacze impulsowe), które powodują generowanie szeregu zakłóceń elektromagnetycznych, tym większych im większy prąd i dłuższe przewody. Zakłócenia te wpływają na inne instalacje przewodowe i urządzenia bezprzewodowe oraz mogą również uszkadzać elementy LED. Dlatego ważne jest odpowiednie zaprojektowanie obwodów, zastosowanie optymalnych długości i rodzajów przewodów oraz staranne wykonanie połączeń (zalecane trwałe połączenia, np. lutowane).

Właściwie zaprojektowane i wykonane instalacje LED uchronią nas przed uszkodzeniem diod i problemami z komunikacją radiową, jak również zminimalizują zjawisko magnetostrykcji. Zjawisko magnetostrykcji w źle zaprojektowanych instalacjach elektrycznych (elektronicznych) powoduje generowanie sygnałów akustycznych na wyjściach sterowników i/lub wzmacniaczy w postaci buczenia lub piszczenia w zależności od częstotliwości generowanych sygnałów (np. dla prądu przemiennego 50Hz – częstotliwość dźwięku jest dwa razy większa i wynosi 100 Hz {buczenie} – wraz ze wzrostem częstotliwości poziom dźwięku zmienia się i z buczenia przechodzi w piszczenie {posłuchaj – zakres od 20Hz do 20000Hz}).

*PWM (ang. Pulse Width Modulation) – Modulacja Szerokości Impulsu (prądowego lub napięciowego o stałej amplitudzie i częstotliwości realizowana przy pomocy tranzystorów {mniejsze moce} lub tyrystorów {dużo większe moce})

Autor: Tomasz Korona
error: